Adoptie

Eén of meer bomen adopteren?

Via onze stichting kunt u voor de duur van 10 jaar een of meerdere bomen adopteren à 75 euro per boom. De stichting zorgt voor het onderhoud. Mits tijdig per email bij het secretariaat (secretariaatSSR@gmail.com)  aangegeven kunt u de oogst zelf voor eigen doeleinden plukken. Indien u hiervan geen gebruik maakt houdt de stichting zich het recht voor de pluk te doen waarmee de oogst aan de stichting vervalt.
Meer dan 350 mensen hebben inmiddels een boom geadopteerd.Een vruchtbare oogst!

Meedoen?

Wilt u ook één of meer bomen adopteren? Daar zijn we heel blij mee! Download onderstaand formulier en stuur het ons toe. U ontvangt een adoptiebewijs en identificatienummer voor de boom. De exacte locatie van uw boom kunt u op deze site opzoeken.
 

 
Download het aanvraagformulier (DOC)
 
Meer over het adoptieplan
Wilt u meer weten over de achtergronden en de werkwijze van het adoptieplan dan vindt u in deze PDF ‘Adoptieplan t.b.v. de Sjweikeser Rengelaot’ meer informatie.