Over ons

De stichting

Dorp op de berg

Dorp op de berg

De Stichting Sjweikeser Rèngelaot is op 16 mei 2003 opgericht. De stichting heeft zetel in Sweikhuizen, Gemeente Beekdalen.

Sjweikeser Rèngeloat heeft zich ten doel gesteld de Sjweikeser Rèngeloat in Sweikhuizen en omgeving terug te brengen en in stand te houden. Het is een vurige wens van de stichting deze ambitie te realiseren en zodoende de Sjweikeser Rèngelaot te behouden voor jongere generaties. Door het terugplaatsen van de pruimenbomen hoopt de stiching een bijdrage te leveren aan meerdere doelen:

  • De fraaie landschappelijke ligging van Sweikhuizen wordt versterkt door een gordel van gebiedseigen fruitbomen.
  • Sweikhuizen krijgt er een nieuwe toeristisch/recreatief element bij door wandelroutes tussen de fruitbomen, een plukdag voor de kinderen uit de omgeving en een dorpsfeest met de Rèngelaot pruim als thema.
Funs Boyens over de stichting

De Meidoorn

Meidoorn in bloei

Meidoorn in bloei

Naast het terugbrengen van de pruimenbomen richt de stichting zich ook op de bekende meidoornhagen. De stichting draagt onder meer zorg voor de kweek, aanplant en het onderhoud van de bomen en hagen.

Wij hopen mensen en instanties enthousiast te kunnen maken mede deze ambitie te realiseren.

Organisatie

De Stichting heeft een dagelijks bestuur en wordt gesteund door een grote groep enthousiaste vrijwilligers.
Vier keer per jaar komt het bestuur bijeen voor een kwartaalvergadering.

Download exploitatiebegroting 2017

Download beleidsplan SSR

Download privacyverklaring SSR