Bijenstrook Vloedsgraaf


Normaliter wordt eind september steeds een perceel onder handen genomen om de bomen te snoeien. Dit jaar is dat helaas niet doorgegaan.
Niet corona was de boosdoener maar het faillissement van IKL, dat elk jaar ons van de nodige materialen voorzag. Het overnemende bedrijf Vivara Pro staat weliswaar heel positief achter onze initiatieven maar was nog onvoldoende uitgerust om ons op deze korte termijn te helpen. Ik heb hele goede hoop dat dit in 2022 weer wordt opgepakt.
 
Wel is de laatste paar weken veel werk verzet op het perceel Vloedsgraaf.
Na een grote onderhoudsbeurt o.a. in de bijenstrook, waar het struweel werd ontdaan van ongewenst opschot is een deel van de strook helemaal weer terug naar de basis gebracht. Gemaaid, geploegd, geëgd en wederom opnieuw ingezaaid.
Vanaf mei 2022 hopen we de eerste resultaten in de vorm van prachtige bloesem wederom te zien.
Op bijgaande foto de vrijwilligers Peter en Zef met het aanharken van het zaaimengsel.
 
Bijenstrook Vloedsgraaf