Eerste pruimenoogst


Beste boomadoptanten,
 
Voor de eerste keer is de oogst op enkele bomen de moeite waard om te plukken. Zoals bekend zijn de pruimen voor de adoptant. Let wel de oogst op de bomen is van heel diverse aard; zowel kwantitatief als kwalitatief.  Het is aan de adoptant zelf om te bepalen zijn eigen boom te plukken. Dit gebeurt dan volledig op verantwoording en risico van de adoptant. De stichting schat in dat komend weekend, vanaf 25 juli  (kan van boom tot boom verschillen) de pruimen plukrijp zijn.
 
Een eerste aanzet is er. Gezien er bij de  oudere bomen bij particulieren de oogst een stuk beter is, geeft ons dat hoop voor de toekomst.
 
Wilt u weten waar uw boom staat, vul dan uw certificaatnummer in op de frontpagina van onze website.
 
Veel succes namens de stichting
Eerste pruimenoogst