Moet ik zelf de pruimen komen plukken of doet de stichting dat?


Laat het secretariaat elk jaar voor eind juni weten dat u zelf de adoptieboom wilt plukken. Dit gebeurt onder eigen verantwoording en risico van de adoptant.
De oogsttijd is afhankelijk van de rijptijd en kan varieren tussen half juli en half augustus.
Bij geen reactie van de adoptant voor 31 juni nemen we de vruchten graag van u over. De Stichting Sjweikeser Rèngelaot draagt zorg voor een goede bestemming.