Welke acties worden ondernomen als mijn boom het loodje heeft gelegd.


Zomers worden regelmatig inspecties uitgevoerd op de locaties door de locatiebeheerders naar dode of slecht groeiende  bomen. De adoptiebomen die ter ziele zijn worden genoteerd en in de maanden november en december van dat zelfde jaar vervangen door nieuwe gezonde bomen.  De slecht groeiende bomen zullen extra aandacht krijgen en in het ergste geval  vervangen  worden.