Groot Lustrumfeest 18 augustus


Op 18 augustus jongstleden hebben we met veel succes en enthousiasme ons 10 jarig bestaan gevierd.
 
Alle vrijwilligers en alle Sweikhuizenaren en alle mensen die Sweikhuizen en de pruimen een warm hart toe dragen hebben genoten van dit grootse festijn.
 
Wat stond er op het programma: Programma van het Lustrumfeest
 
Waar heeft het plaats gevonden: De Biesenhof, Sweikhuizen
 
Wanneer was het: 18 augustus 2013 van 11 tot 20 uur.
Jubileum 10 jaar