Onderzoek Sjweikeser Rengelaot door vier studenten Hogere Agrarische School Venlo


Onderzoek Sjweikeser Rengelaot door vier studenten Hogere Agrarische School Venlo

Vier tweedejaarsstudenten van de Hogere Agrarische School (HAS) Venlo zijn in studiejaar 2017-2018 actief met een beperkt onderzoek naar eigenschappen van de Sjweikeser Rengelaot. Het is bekend dat de soort een Reine Claude Verde betreft. Of er sprake is van een mutant is onduidelijk. Genetisch analyse kan die vraag beantwoorden. Mogelijk zijn de specifieke eigenschappen van de pruim toe te schrijven aan invloeden als gevolg van kweekmethode en groeiwijze. Op deze aspecten focust het onderzoek van de HAS studenten. De volgende issues zijn voor het onderzoek aangewezen.

Kweekmethode
Hoe uniek is de wortelstek in de fruitteelt? De methode van vermeerdering (vegetatieve vermeerdering) is gebruikelijk onder plantenkwekers en is niet uniek. Moderne fruittelers enten echter uit bedrijfseconomische redenen. Hun bomen zijn o.a. snel productierijp. De wortelstek resulteert in een trage en minder voorspelbare vorm van de boom. Wat is de impact van de groei op de sapstroom en vruchtsmaak?

Bodem en omgevingsinvloeden
Voor de determinering van omgevingsinvloeden wordt op verschillende locaties bodemonderzoek verricht. Duidelijk is dat de terreinen om Sweikhuizen een unieke bodemgesteldheid hebben waarin kiezel, zand en lösslagen elkaar afwisselen. Wat is daarvan de impact op Sjweikeser Rengelaot?

Suikergehalte
De Sjweikeser Rengelaot staat bekend om zijn smaak. De pruim is sappig en zeer zoet. Refractiemeting vergelijkt de suikergehaltes van Reine Claude Verde met die van Sjweikeser Rengelaot.

Bladonderzoek
In het kader van het onderzoek past ook blad, bloesem en- boomstamonderzoek. Gezien de beperkte tijdomvang van het onderzoek is geen gedetailleerde benadering mogelijk. De eindrapportage voorziet in referentie en advies in haalbaarheid voor vervolgstudies.