Oogst 2020 succesvol verlopen.


Afgelopen weken zijn door vele, vele vrijwilligers op de percelen rondom Sweikhuizen op diverse dagen de nodige pruimen geplukt. Dit resulteerde in meer dan 1100 kg pruimen van een zeer goede kwaliteit.
 
Oogst 2020
 
Vele mensen hebben we weer blij kunnen maken met dit heerlijk product. Ook zijn door vele “nieuwe bakkers” diverse geslaagde pogingen gedaan om heerlijke Sjweikeser rengelaote proemvlaa te bakken. Mogelijk voor volgend jaar er een nieuwe activiteit bij te organiseren in de vorm van een Sjweikeserrengelaoteproemevlabakweekend (mooi scrabble woord).

Ik wil alle vrijwilligers die op hun eigen manier hebben meegeholpen om dit product op de markt te brengen heel hartelijk danken voor hun bijdrage. Een speciaal woord van dank natuurlijk aan Peter Bakker, die als coördinator op een voortreffelijke manier het voorbeeld heeft gegeven.

Dankjewel allen.

Funs Boyens vz.