Rèngelaote plukken


Met ingang van maandag 31 juli wordt er door de vrijwilligers van SSR geplukt.
Er wordt gestart op locatie St. Jans Geleen en Pepelsberg 2.
De navolgende plukdagen volgen de locaties Pepelsberg 1, ‘t Kempke, Basin en op de Heugte.
Voor adoptanten die hun eigen boom gaan plukken geldt:
– dit is voor eigen risico en verantwoordelijkheid en dient te geschieden met eigen materiaal,
– Stichting Sjweikeser Rèngelaot is in geen enkel geval aansprakelijk.