Rengelaote-oogst 2022


Binnenkort (binnen 2 a 3 weken) zullen de rengelaotepruimen rijp zijn. De exacte tijd is niet te zeggen vanwege de weersafhankelijkheid.
De oogst is dit jaar helaas minimaal en dat is te wijten aan de kou gedurende de bloesem begin april. De temperaturen waren overdag slechts 5 a 6 graden met ’s nachts enkele graden vorst.
De adoptanten die de pruimen zelf willen plukken, kunnen dat vóór 20 juli a.s. aangeven bij het secretariaat onder vermelding van naam en het nummer van de boom. De boom zal dan enkele weken geoormerkt blijven.
Zelf plukken gebeurt onder eigen verantwoording en risico. De materialen om te plukken dienen zelf verzorgd te worden.
Uiteraard is onze stichting niet verantwoordelijk voor illegale pluk door derden.