Wat zijn de prioriteiten van de SSR voor het jaar 2015- 2016 op de locaties?


Vanwege de vertraging van grondaankoop door Natuurmonumenten is de uitbreiding van aanplant op nieuwe  locaties voorlopig gestopt. Daarom worden op de bestaande locaties werkzaamheden verricht ter optimalisering van de huidige aanplant. Bomen die zich slecht ontwikkelen worden vervangen. De bescherming wordt verbeterd. De ondergrond binnen de bescherming wordt vrij gemaakt van onkruid. Spontaan ontwikkelde scheuten vanuit de wortel worden overgebracht naar de kweektuin voor verdere groei. Er wordt beperkt gesnoeid.