Eerste Pluk


Afgelopen dagen zijn door enkele tientallen vrijwilligers vele honderden kilo’s rengelaote pruimen geplukt. De opbrengst  van ongeveer 800 kilo is bij de diverse bakkers en fruithandelaren afgezet. Komende week zal er nog een tweede pluk worden gehouden. De dan rijpere pruimen zullen worden gebruikt voor likeur en andere alcoholische versnaperingen. Ook zal op 10 augustus a.s. tijdens de informatieve dag over bakken en bakhuisjes bij de Oude Pastorie in Beek rechtstreekse verkoop aan de bezoekers van dit evenement plaatsvinden.