Pruimenoogst 20192019 lijkt een goed pruimenjaar te worden!
Van een aantal bomen kan nu al geplukt worden. De oogst is echter van boom tot boom erg verschillend.
Wilt u zelf van de door u geadopteerde boom plukken, geef dat dan svp van tevoren even door via email secretariaatSSR@gmail.com
Let wel; plukken is voor eigen risico en verantwoording en ook voor materiaal dient u zelf zorg te dragen.