Nieuws

Nieuwe aanplant perceel “Aan de Vloedsgraaf”

Een volgende stap is weer gezet. Afgelopen zaterdag zijn onder fantastische weersomstandigheden door een twintigtal vrijwilligers de eerste 55 bomen geplant op het perceel 'Aan de Vloedsgraaf'. Vanaf 9 u was het, onder coördinatie van Peter Bakker, een lust voor ...

Meer... »

Likeurverkoop 2019-2020

Meer... »

Eerste Pluk

Afgelopen dagen zijn door enkele tientallen vrijwilligers vele honderden kilo’s rengelaote pruimen geplukt. De opbrengst  van ongeveer 800 kilo is bij de diverse bakkers en fruithandelaren afgezet. Komende week zal er nog een tweede ...

Meer... »

Pruimenoogst 2019

2019 lijkt een goed pruimenjaar te worden! Van een aantal bomen kan nu al geplukt worden. De oogst is echter van boom tot boom erg verschillend. Wilt u zelf van de door u geadopteerde boom plukken, geef da ...

Meer... »

1e Prijs (goud) van het Prins Bernhard Cultuurfonds/Natuur

Een speciaal dankwoord aan al diegenen die de Stichting Sjweikeser Rèngelaot een warm hart toedragen. Mede dankzij uw on ...

Meer... »

Praktijkochtend snoeien

Stichting Sjweikeser Réngelaot organiseert jaarlijks met IKL een praktijkochtend snoeien. Want ook pruimenbomen hebben on ...

Meer... »

Onderzoek Sjweikeser Rengelaot door vier studenten Hogere Agrarische School Venlo

Onderzoek Sjweikeser Rengelaot door vier studenten Hogere Agrarische School Venlo Vier tweedejaarsstudenten van de Hogere Agrarische School (HAS) Venlo zijn in studiejaar 2017-2018 actief met een beperkt onderzoek naar eigenschappen van de Sjweikeser Rengelaot. ...

Meer... »

Van Bloemen en Bijtjes

Van Bloemen en Bijtjes Artikel van Peter Keulers. ...

Meer... »

Limburgse fruitrassen

Sjweikeser Rengelaot_De natuurgids_Mrt17 Artikel van Peter Keulers over Limburgse fruitrassen met speciale aandacht voor De Sjweikeser Rengelaot. ...

Meer... »

Facebook Sjweikeser Rengelaot

Volg het laatste nieuws op onze Facebookpagina ...

Meer... »