Nieuws

Onderzoek Sjweikeser Rengelaot door vier studenten Hogere Agrarische School Venlo

Onderzoek Sjweikeser Rengelaot door vier studenten Hogere Agrarische School Venlo Vier tweedejaarsstudenten van de Hogere Agrarische School (HAS) Venlo zijn in studiejaar 2017-2018 actief met een beperkt onderzoek naar eigenschappen van de Sjweikeser Rengelaot. ...

Meer... »

Van Bloemen en Bijtjes

Van Bloemen en Bijtjes Artikel van Peter Keulers. ...

Meer... »

Limburgse fruitrassen

Sjweikeser Rengelaot_De natuurgids_Mrt17 Artikel van Peter Keulers over Limburgse fruitrassen met speciale aandacht voor De Sjweikeser Rengelaot. ...

Meer... »

Facebook Sjweikeser Rengelaot

Volg het laatste nieuws op onze Facebookpagina ...

Meer... »

Eerste pruimenoogst

Beste boomadoptanten, Voor de eerste keer is de oogst op enkele bomen de moeite waard om te plukken. Zoals bekend zijn ...

Meer... »

Impressies van het 10 jarig jubileumfeest, de Brunch

's morgens om 11.00 uur zaten de 350 deelnemers met z'n allen in de "schuur" om te gaan  brunchen.Na het welkomstwoord va ...

Meer... »

Impressies van het 10 jarig jubileumfeest, proemevlaaibakwedstrijd

Er was veel animo om met de proemevlaaibakwedstrijd mee te doen.Zie bijgaande foto. Dat deze proemevlaaibakwedstrijd  ee ...

Meer... »

Groot Lustrumfeest 18 augustus

Op 18 augustus jongstleden hebben we met veel succes en enthousiasme ons 10 jarig bestaan gevierd. Alle vrijwilligers e ...

Meer... »

Vrijwilligers gezocht!

Onze stichting drijft op de inzet en het enthousiasme van een grote groep vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn de bomen goed te onderhouden en de oogst op tijd binnen te halen. Zelf ook vrijwilliger worden? We kunnen altijd goede kracht ...

Meer... »

‘Sjweikeserrèngelaoteproemevlaaibakwedsjtried’

Bakken is weer Hot! Op 10 augustus vindt de 'Sjweikeserrèngelaoteproemevlaaibakwedsjtried' plaats. Iede ...

Meer... »